สูตร Excel หา Top 5 หรือ Top 10 ว่ามีจำนวนอะไรบ้าง

หากคุณกำลังค้นหาวิธีการหรือ สูตร Excel หา Top 5 หรือ Top 10 Top 3
หรือ Top ใดๆ ก็แล้วแต่ ว่ามีจำนวนอะไรบ้าง ที่นี่ วันนี้ มีคำตอบให้คุณแล้วครับ

สำหรับวิธีการหา Top ต่างๆ นั้น ก็สามารถหาได้หลากหลายนะครับ
สำหรับในที่นี้เราจะใช้สูตร LARGE กันครับ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างท้ายบทความ

สูตร Excel หา Top 5 หรือ Top 10

ก่อนอื่นมาดู ไวยกรณ์ และส่วนประกอบต่างๆ กันก่อนครับ

ไวยกรณ์ =LARGE(array,k)
array = ช่วงข้อมูล เช่น E9:E16
K = อันดับ ที่ต้องการ เช่น 1 3 5 10
=LARGE(E9:E16,1)
หรือจะใส่แบบ array ก็ได้
=LARGE(E9:E16,{1,2,3,4,5})

ตัวอย่างโจทย์

โจทย์ก็คือ ต้องการหาคะแนน Top 5 ว่ามีจำนวนอะไรบ้าง

ชื่อคะแนนอันดับ
นาย ก952
นาย ข933
นาย ค808
นาย ง915
นาย จ906
นาย ย857
นาย ร924
นาย บ961

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างที่นี่

ในรูปแบบปกติธรรมดา จะต้องเขียนสูตรแยกหาทีละอันดับ

=LARGE(E9:E16,1) จะเท่ากับ 96
=LARGE(E9:E16,2) จะเท่ากับ 95
=LARGE(E9:E16,3) จะเท่ากับ 93
=LARGE(E9:E16,4) จะเท่ากับ 92
=LARGE(E9:E16,5) จะเท่ากับ 91

***E9:E16 คือ ช่วงข้อมูล
*** 1 2 3 4 5 คือ จำนวนของอันดับที่ต้องการ

แต่ยังมีวิธีการที่ให้แสดงจำนวนที่ต้องการใสครั้งเดียวคือการใส่ค่า K ในรูปแบบ array ตามตัวอย่างด้านล่าง

=LARGE(E9:E16,{1,2,3,4,5}) จะได้ค่า {96 95 93 92 91} ออกมาในการเขียนสูตรเพียงครั้งเดียว
***E9:E16 คือ ช่วงข้อมูล
*** {1,2,3,4,5} คือ อันดับที่ต้องการ

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างที่นี่

เป็นไงบ้างครับกับ สูตร Excel หา Top 5 Top 10
น่าจะมีประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้กับงานได้นะครับ
หากมีปัญหาการใช้งาน หรือ อะไรก็แล้วแต่ สอบถามได้เลยครับ
แฟนเพจ : https://facebook.com/108howtocom
Website : https://108howto.com
Youtobe : https://www.youtube.com/user/MrJom108