วิธีการตั้งชื่อให้กับเซลล์ หรือช่วงของข้อมูล

กลับมาเจอกันอีกครับครั้ง กับเทคนิตการใช้งาน เอ็กเซล Excel ซึ่งวันนี้อยากจะเสนอเรื่อง การตั้งชื่อให้กับ เซลล์ หรือ ช้วงข้อมูล หรือตารางข้อมูลต่างๆ เพื่อนำไปใช้อ้างอิงในสูตร Excel ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สูตร Sum Count countif หรือสูตรต่างๆ ที่ต้องมีการอ้างอิงช่วงของข้อมูลหรือตารางต่างๆ

ซึ่งการตั้งชื่อให้กับช่วงข้อมูล ตาราง หรือ เซลล์ จะสะดวกสบายมากในการเขียนสูตร โดยการตั้งชื่อควรให้สอดคล้องกับ ชิ้นงานหรืองานที่ทำ

วิธีการตั้งชื่อให้กับเซลล์ หรือช่วงของข้อมูล

สำหรับวิธีการทำทางทีมงานเราได้จัดทำเป็นวิดีโอแล้วเชิญชมวิดีโอได้เลยครับ

ช่องทางการติดต่อเรา

แฟนเพจ Facebook 108howto.com  
Youtube Channel  : MR.JomJai