Excel สูตรนับจํานวน ชาย หญิง

หากใครกำลังค้นหาสูตร Excel นับจํานวน ชาย หญิง ว่า มีชายกี่คน มีหญิงกี่คน
ในตาราง Excel ที่เรามี วันนี้เราจะมาสอนสูตร Excel เพื่อหาคำตอบกันครับ
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างท้ายบทความครับ

กรณีดังกล่าวข้างต้นเป็นการนับข้อมูลแบบมีเงือนไข
ซึ่งสูตร Excel ที่จะใช้ได้ในที่นี้ก็คือ สูตร COUNTIF
โดยเราจะนับเฉพาะผู้ชายและเฉพาะผู้หญิงแยกกัน
แต่ละเพศมีจำนวนเพศละกี่คน

Excel สูตรนับจํานวน ชาย หญิง

ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับสูตร COUNTIF กันก่อนครับ
ไวยกรณ์ =COUNTIF (range, criteria)
อ่านเป็นภาษาไทยให้เข้าใจง่าย แบบนี้ครับ
ให้ไปนับข้อมูล ในตารางหรือช่วงข้อมูล…. โดยให้นับเฉพาะ….

range = ช่วงข้อมูล เช่น C8:E11 หรือ จะตั้งชื่อช่วงข้อมูลก็ได้นะ
criteria = เงื่อนไขที่ต้องการนับ เช่น “ชาย” “หญิง” 1 2 3 เป็นต้น
เช่น
=COUNTIF(A8:A110,”ชาย”)
=COUNTIF(A8:A110,”หญิง”)
=COUNTIF(A8:A110,1)

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างที่นี่

ตัวอย่าง สมมุติ
เราข้อมูลตารางลูกค้าอยู่ 1 ชุด โดยมีการระบุเพศ ไว้ในคอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่ง
สิ่งที่เราต้องการก็คือ อยากจะรู้ว่าในข้อมูลชุดนี้มีลูกค้าผู้ชายกี่คน ผู้หญิงกี่คน
ตัวอย่างตามภาพด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างที่นี่

เป็นไงบ้างครับกับ สูตรนับจํานวน ชาย หญิง ใน Excel
ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กำลังมีปัญหาและค้นหาวิธีการอยู่นะครับ

ปล. หากมีปัญหาการใช้งาน หรือ อะไรก็แล้วแต่ สอบถามได้เลยครับ
แฟนเพจ : https://facebook.com/108howtocom
Website : https://108howto.com
Youtobe : https://www.youtube.com/user/MrJom108